فروشکاه دنیای گیاهان گوشت خوار اولین و بزرگترین مرکز پرورش و فروش گیاهان گوشت خوار در ایران میباشد.

تنوع  گوناگون از گونه های مختلف گیاهان گوشت خوار و حشره خوار با قیمیت های بسیار مناسب را برای علاقه مندان به گیاهان گوشت در ایران عرضه کرده ایم.