میانگین رای (امتیاز)

نمایش یک نتیجه

بذرگیاه حشره خوار Drosera

حشره خوار Drosera یکی از گیاهان شگفت انگیر و بسیار زیبای دنیای گیاهان گوشت خوار میباشد. که دارای گونه های متنوع زیادی میباشد.