نمایش یک نتیجه

ناموجود

گیاه حشره خوار Heliamphora

گیاه حشره خوار Heliamphora یک گیاه از خانواده گوشت خوار است که خیلی شبیه به خانواده گیاهان کوزه ای و ساراسنیا میباشد. این گیاه زیبا مکانیزمش شبیه به گیاهان کوزه ای(نپنتس) میباشد.

300,000 تومان