تراریوم گیاهان حشره خوار - دنیای گیاهان گوشتخوار

تراریوم گیاهان حشره خوار

چطور تراریوم گیاهان حشره خوار درست کنیم؟ یکی از راه های پرورش گیاهان گوشتخوار، تراریوم است. تراریوم مزیتهای بیشماری برای گیاهان دارد. آنها: رطوبت را

ادامه مطلب »

پیدایش گیاهان گوشتخوار

پیدایش و تکامل گیاهان حشره خوار

پیدایش گیاهان گوشتخوار

پیدایش گیاهان گوشتخوار به هفتاد میلیون سال قبل برمی‌گردد. زمانیکه هنوز دایناسورها روی زمین حکمرانی میکردند. درست همین موقع بود که یکسری تغییرات ژنتیکی باعث شد تا بعضی گیاهان، گوشتخوار شوند. کم کم روشهای زیرکانه شکار طعمه در آنها به وجود اومد. همینطور، تغییراتی در ژنهای برگها و ریشه های آنها به وجود آمد تا به جای جذب غذا از خاک، از طعمه غذای خود را جذب کنند. این اولین قدمی بود که گیاهان رو طی میلیونها سال به گوشتخوارانی گرسنه تبدیل کرد.

گوشتخوار شدن این گیاهان یکسری مزیت ها برای آنها داشت. تغذیه از طریق طعمه های مختلف مانند بندپایان و حشرات کمک کرد که این گیاهان حشره خوار حتی در خاک فقیر از مواد مغذی زنده بمانند!

فسیل گیاهان گوشتخوار - دنیای گیاهان گوشتخوار
فسیل گیاه حشره خوار

چی شد که این گیاهان گوشتخوار شدند؟!

طبق تحقیقات گذشته، زیست شناسان و گیاه شناسان سه مرحله برای پیدایش گیاهان گوشتخوار در نظر گرفته اند.

قبل از شروع موضوع بهتر است اشاره ای به نظریه انتخاب طبیعی چارلز داروین داشته باشیم. طبق این نظریه، صفاتی ارثی طی نسلهای مختلف به وجود می آید که موجب زنده ماندن و بقا می شود. پس اگر موجوداتی نتوانند چنین تغییراتی در خودشان به وجود آورند، منقرض می شوند.

چارلز داروین - دنیای گیاهان گوشتخوار
چارلز داروین
  • مرحله اول: این مرحله دقیقا از آغاز پیدایش گیاهان گوشتخوار شروع شد. گیاهانی که گوشتخوار نبودند تغییرات کلی ای در ژنوم آنها رخ داد. در نتیجه، نقش ژنهای برگها و ریشه گیاهان شروع به تغییر کرد. برگها به تله هایی جهت شکار، تغذیه و هضم تبدیل شدند. کاری که هنوز هم اغلب گیاهان از طریق ریشه انجام می دهند.
فسیل گیاهان گوشتخوار - دنیای گیاهان گوشتخوار
فسیل اولین گیاهان گوشتخوار
  • مرحله دوم: بعد از آنکه گیاه شروع به تغذیه از طریق طعمه کرد، ژنهای با کارایی قبلی از این گیاهان حذف شدند. در این مرحله، ریشه ها دیگر برای جذب مواد مغذی کارایی نداشتند و تغذیه صرفاً از طریق برگها انجام میشد.
  • مرحله سوم: هماهنگی و تکامل بین برگها و ریشه گیاهان به نهایت خود رسید. به گونه ای که گیاه کاملا نحوه تغذیه خود را تغییر داده و با تغییرات محیطی هماهنگ شده است. در این مرحله برگهای گیاه طعمه را شکار کرده و ریشه ها آنزیمهای هضم طعمه و جذب مواد مغذی را آماده می کنند. غده هایی که قبلا شهدهایی را برای جلب حشرات گرده افشان ترشح می کردند تا از طریق آنها گرده افشانی کنند، کارایی قبلی خود را از دست داده و ماده ای را از خود ترشح میکنند که طعمه را جلب و شکار کنند.

آیا دیگر گیاهان نمی توانند گوشتخوار شوند؟

همه گیاهان به طول بالقوه عوامل لازم جهت تبدیل شدن به گیاه گوشتخوار را دارند. اگر طی زمان برای هرکدام از گیاهان غیرگوشتخوار این سه مرحله طی شود، به یک گیاه گوشتخوار تبدیل می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید